Mads Floor Andersen

Mads Floor Andersen

My work explores intimate relation between body and environment and how they shape and affect each other. I primarily engage and throw myself into the local processes I work and live within. Thus each work is experimental and open-ended, creating an unfolding dialogue between myself and my surroundings. Hence each work is specific in its own right, while simultaneously drawing on social and ecological thoughts and theories.
I have presented my work internationally, such as at Belfast International Festival of Performance Art (BIFPA), Transart Communication, Kalkota International Performance Art Festival (KIPAF), LAPSody, Month of Performance Art Berlin (MPA-B), International Festival of Performance Arts Copenhagen and many others. In parallel to my own work I also founded and run Nomadic Arts Festival, among other events, as well as being an active core member of the artist-led collective Tracing the Pathway.

Lokallisten for hele Holbæk Kommune

LIDT MERE OM OS
Lokallisten er en tværpolitisk liste, der ønsker at drive Holbæk Kommune på en ny måde. Vi vil styrke det lokale demokrati, rykke flere beslutninger ud i lokalsamfundene og arbejde for det
brede politiske samarbejde. Frivillighed, lokale initiativer og borgergrupper skal bakkes op både i tanke, handling og med penge. Holbæk Kommune skal være kendt for det tætte samarbejde mellem folkevalgte og borgere i lokalsamfundene.

Vi vil bringe borgere og politikere tættere på hinanden. Aktive borgere er helt afgørende for at sikre levende og blomstrende lokalsamfund. Mindre bysamfund uden engagerede beboere vil
have svære kår fremover, bl.a. fordi arbejdspladser rykker mod de største købstæder og København.

Lokallisten vil noget andet, noget mere. Vi vil trække udviklingen i en ny retning. Vi tror, at væksten i kommunen skal komme fra levende lokalsamfund, som tiltrækker især børnefamilier fra bl.a. hovedstadsområdet.

Lokallisten ønsker en helt ny dialog og vekselvirkning mellem lokalsamfundene og kommunen – meget tættere bånd – ja, vi kalder det et forpligtende samarbejde. Og vi vil sætte konkret handling bag ordene. Vi ønsker at forankre både lokal udvikling og det frivillige arbejde i et nyt permanent udvalg, Udvalget for lokal udvikling. Og netop fordi Holbæk Kommune består af mange små byer, er begrebet byråd ikke retvisende. De 31 folkevalgte skal de næste fire år samles i en kommunalbestyrelse, altså en bestyrelse for hele kommunen.

Holbæk Kommune er inde i en økonomisk svær periode, og det er langt fra første gang. Det vil Lokallisten ændre på. Vi er klar til at foretage vanskelige valg og prioriteringer for igen at få
overskud og handlemuligheder. Krone for krone vil vi finde penge til nye tiltag, og vi er åbne for alle forslag.

Vi vil altså gerne tage ansvaret på os. Derfor har vi – sammen med Radikale Venstre og Konservative fremlagt en flerårig genopretningsplan, hvor vi henover den kommende valgperiode
får rettet op på både økonomi og serviceniveau. Genopretningsplanen kan ses på Lokallistens hjemmeside.

Sidesporet Kur & Kultur

Om Sidesporet

I 1989 blev foreningen Sidesporet stiftet med det formål, at skabe meningsfyldte projekter for arbejdsløse. Det sidste arbejdsløshedsprojekt var opførelsen af tyrkiskbad i 1999. Foreningen har dog bibeholdt det sociale islæt ved at ansætte folk i flexjob, skånejob, praktik eller jobtræning, men hovedparten af personalet i dag er ansat på almindelige vilkår. Foreningen søger gennem sine aktiviteter og arrangementer at støtte og fremme det kulturelle liv i lokalområdet.
På sporet af nye oplevelser!

“Foreningen Sidesporet” bliver til “Foreningen Sidesporets Fond”. Foreningen Sidesporet blev stiftet 1/2-89 med henblik på at give unge arbejdsløse mulighed for kvalitetsprojektarbejde. Over de næste 10 år gennemgik foreningen en glidende proces fra beskæftigelsesprojekt til en almindelig arbejdsplads. Det sidste beskæftigelsesprojekt var opbygningen af Tyrkisk Bad i 1999. Siden da har foreningen Sidesporet bestået af en samling små virksomheder. Vandrerhjem og restaurant, søbad, biograf, tyrkisk bad og skøjtebane m.m. Vandrerhjemmet har ikke modtaget driftstilskud de sidste ti år. Tyrkisk Bad har aldrig modtaget driftstilskud. Der er stadig tilskud til søbadet og skøjtebanen. Foreningen har været ledet af en bestyrelse med nu afdøde Annelise Nikolajsen i spidsen i 17 år. Med udgangen af 2006 trak byrådet sig ud af bestyrelsen og 2007 blev et år hvor foreningen gennemgik en formel forandring fra forening til non-profit-fond.

Fonden ejer også Kulturbiografen Frysehuset a/s som drives i et selvstændigt aktieselskab under fonden.

SuRi

VELKOMMEN TIL SURI

SuRi er beliggende i det tidligere opsamlingssted for Isefjordens fiskere, som dagligt landede dagens fangst til salg fra husets fiskeforretning, eller distribution til det ganske land.

Huset har derfor altid fungeret som et SAMLINGSSTED FOR DE GODE RÅVARER, hvilket også er opdraget den dag i dag.

De nuværende ejere ombyggede huset i 2004 efter alle kunstens regler, hvor restauranten er etableret i de gamle produktionslokaler med udsigt til det maritime havnemiljø og fjorden fra hele restauranten, samt fra den store terrasse beliggende PÅ MOLEKAJEN I HOLBÆK HAVN.

Køkkenet har vundet og fået TOPPLACERINGER VED LOCAL COOKINGkonkurrencer gennem årene, hvor Sjællandske restauranter dyster på brugen af LOKALE RÅVARER OG KREATIVITET.

Suri er også Restaurant, Fisk & Deli og Maskinværkstedet.

Mac-Shack

OM MAC SHACK

Mac-Shack er en del af Dansk Varebørs, som blev stiftet af Steen Christensen i 1996.

Dansk Varebørs har gennem mange år købt, solgt og repareret alle Apple produkter, til blandt andet forsikringsbranchen. I 2015 besluttede Steen Christensen sammen med sin søn Mathias Christensen at åbne Mac-Shack, en fysisk butik i Holbæk.

Forretningspolitik:
Vi vil gøre en forskel i et stærkt konkurrencepræget marked, som ofte er svært gennemskueligt for forbrugeren –

  • Ved at yde en høj service til alle vores kunder.
  • Ved altid at bruge de bedst mulige reservedele på markedet, enten originale reservedele eller original kvalitetsdele.
  • Er der tvivl, skal den altid komme vores kunder til gode.
  • Alle reparationer laves på et professionelt værksted i et antistatisk miljø.
  • Vi er ikke altid billigst, men vi bestræber os på at være de bedste.

Mac-Shack sælger brugte og nye Apple produkter. Alle brugte produkter gennemgår vores kvalitetstjek, hvilket betyder at vi står 100 % inde for dem. Mac-Shack laver også reparationer af alle Apple produkter, både på eget værksted og i samarbejde med et Apple godkendt værksted.

Mac-Shack har siden starten i 2015, fået en utrolig god modtagelse og det er gået over al forventning. Vi har i dag forsikringsselskaber, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune og flere virksomheder som faste kunder, samt en masse tilfredse private kunder.

Uden vores tilfredse kunder, som vi oplever anbefaler os til venner og bekendte, var det ikke gået så godt. Det er vi meget taknemlige for og vi vil fortsat bestræbe os på, at yde jer alle den bedst mulige service.

Mac-Shack
Blegstræde 3
4300  Holbæk
Tlf: 75 220 220
Mail: info@mac-shack.dk

Mindskills

mindskills

OM MINDSKILLS
Min mission er at coache mine kunder til et stærkere og mere robust livs-fundament, større præstationsevne og mere overskud og glæde i hverdagen.

I 20 år har jeg arbejdet som elitetræner og coach i en high performance kultur der stiller store krav til den enkeltes mentale robusthed og evne til at præstere under vanskelige forhold.

Jeg er uddannet coach og NLP master Practitioner hvilket giver mig nogle effektive redskaber til at skabe mærkbare og langtidsholdbare forandringer i samspil med de personer jeg arbejder med.

Gitte Holmen – Psykoterapeut

gitteholmen

GÅ DINE EGNE VEJE

Vi oplever det alle på vores vej gennem livet: En krise eller en sorg, som pludselig rammer os, uden vi var forberedt.

Eller vi befinder os et sted i livet, hvor vi styres af nogle begivenheder, vi ikke selv har valgt.

I de situationer kan jeg hjælpe dig med at få overblikket tilbage – og komme videre. Jeg kan også være den professionelle sparring, du har brug for, hvis du føler, din personlige udvikling er gået i stå, og du lever efter nogle mønstre, du har svært ved at bryde.

Via terapi kan jeg give dig indsigt og styrke til at komme videre med dit liv på den måde, du ønsker det. Der er kun én styrmand i dit liv, og det er dig.

Skab mere liv i dit liv
Ring for din første aftale NU!

Lise Evald Hansen

lise

Om mig og mit virke

Min drøm er at hjælpe mennesker med at få det bedste ud af deres potentiale.

Jeg hjælper dig med at se udviklingsmuligheder frem for begrænsninger – hvad enten det handler om at arbejde med forretningen, med mailkulturen eller med et skrantende liv. Og jeg hjælper dig med at handle på mulighederne.

Vi oplever verden forskelligt, alt efter vores tilgang til den. Det giver sig blandt andet udtryk i den måde, vi kommunikerer på – både via ord og via de energier, vi hele tiden påvirker hinanden med.  Ved at kombinere min biologiske uddannelse, min viden om kommunikation og min evne til at formidle, inspirerer jeg mennesker og arbejdspladser til at få øje på styrken i forskelligheden og bruge den konstruktivt.

På eksamenspapirerne står blandt andet Cand. scient. i biologi, kommunikationsjournalist (DJ), kropspsykoterapeut og ThetaHealer. Jeg er optaget af mennesker og den måde, vi omgås os selv og hinanden på. Min nysgerrighed har ført mig fra strikt naturvidenskab til nye sammenhænge på tværs af videnskaber, som jeg kalder Spirituel Biologi™ og ”Bevidst, naturlig kommunikation”.