HolbækNetværket

Vi samler dem der vil, dem der kan, dem har behov.

Hver femte dansker oplever at de lever på kanten eller uden for fællesskabet (Trygfonden 2017)

Trygfondens undersøgelsen viser, at borgere i udsatte positioner er langt mindre glade for deres liv. Det er tid til, for alvor, at tage fat på den sociale omstilling. Dét skal gøres i stærke fællesskaber hvor vi hver især bidrager med det vi er bedst til. Det er ikke bare en opgave der skal løses. Det er forandringer der skal laves.

I HolbækNetværket mener vi, at den sociale omstilling skal ske i fællesskab, og med bæredygtige løsninger, der både fokuserer på at inkludere mennesker i fællesskaberne, og samtidig fokuserer på at gøre fællesskaberne mere rummelige. Kun når vi arbejder begge veje, bliver ændringerne bæredygtige.

Vi samler dem der vil, dem der kan og dem der har behov.

Udgivet i Website.