Lokallisten for hele Holbæk Kommune

LIDT MERE OM OS
Lokallisten er en tværpolitisk liste, der ønsker at drive Holbæk Kommune på en ny måde. Vi vil styrke det lokale demokrati, rykke flere beslutninger ud i lokalsamfundene og arbejde for det
brede politiske samarbejde. Frivillighed, lokale initiativer og borgergrupper skal bakkes op både i tanke, handling og med penge. Holbæk Kommune skal være kendt for det tætte samarbejde mellem folkevalgte og borgere i lokalsamfundene.

Vi vil bringe borgere og politikere tættere på hinanden. Aktive borgere er helt afgørende for at sikre levende og blomstrende lokalsamfund. Mindre bysamfund uden engagerede beboere vil
have svære kår fremover, bl.a. fordi arbejdspladser rykker mod de største købstæder og København.

Lokallisten vil noget andet, noget mere. Vi vil trække udviklingen i en ny retning. Vi tror, at væksten i kommunen skal komme fra levende lokalsamfund, som tiltrækker især børnefamilier fra bl.a. hovedstadsområdet.

Lokallisten ønsker en helt ny dialog og vekselvirkning mellem lokalsamfundene og kommunen – meget tættere bånd – ja, vi kalder det et forpligtende samarbejde. Og vi vil sætte konkret handling bag ordene. Vi ønsker at forankre både lokal udvikling og det frivillige arbejde i et nyt permanent udvalg, Udvalget for lokal udvikling. Og netop fordi Holbæk Kommune består af mange små byer, er begrebet byråd ikke retvisende. De 31 folkevalgte skal de næste fire år samles i en kommunalbestyrelse, altså en bestyrelse for hele kommunen.

Holbæk Kommune er inde i en økonomisk svær periode, og det er langt fra første gang. Det vil Lokallisten ændre på. Vi er klar til at foretage vanskelige valg og prioriteringer for igen at få
overskud og handlemuligheder. Krone for krone vil vi finde penge til nye tiltag, og vi er åbne for alle forslag.

Vi vil altså gerne tage ansvaret på os. Derfor har vi – sammen med Radikale Venstre og Konservative fremlagt en flerårig genopretningsplan, hvor vi henover den kommende valgperiode
får rettet op på både økonomi og serviceniveau. Genopretningsplanen kan ses på Lokallistens hjemmeside.

Kategori: Webshop, Website.